Monthly Archives: juli 2017

Hyra eller äga sitt boende?

Posted by admin on juli 01, 2017
Ekonomi / Kommentarer inaktiverade för Hyra eller äga sitt boende?

Vi behöver alla någonstans att bo, och många av oss ställs förr eller senare inför frågan: Vad är bäst för mig, att hyra eller att äga mitt boende? Det finns inte något kategoriskt svar som är sant för alla, utan man måste titta på individuella faktorer för att komma fram till en lösning.

Exempel på fördelar med att hyra

 • hyraAtt hyra kräver vanligen inte någon kontantinsats. I vissa fall kan en deposition krävas, men det går vanligen ändå inte att jämföra med vad det kostar att köpa en bostad.
 • Eftersom du inte satsar något kapital behöver du inte heller oroa dig för att din bostad ska falla i värde.
 • Har man stora bostadslån blir ens privatekonomi väldigt utsatt för räntans ändringar. Även med bunden ränta inträffar för eller senare den tidpunkt då bindningstiden är över.
 • I Sverige har man som hyresgäst tämligen långtgående möjligheter att byta sin hyreslägenhet mot en annan hyreslägenhet, till exempel om man vill bo i ett annat bostadsområde eller vill byta sina stora lägenhet mot två mindre på grund av separation.
 • Som privatperson kan du säga upp din hyrda bostad med tre månaders uppsägningstid. Äger man sitt boende måste lyckas hitta någon som är villig att köpa bostaden eller hyra den.
 • Vitvaror ingår i hyresrätten, såvida inte något annat avtalats. Om kylskåpet plötsligt går sönder är det inte en akut utgift som belastar din privatekonomi.
 • Att äga sitt boende innebär att man själv måste betala direkt för allt underhåll av bostaden och uppfylla lagliga skyldigheter som till exempel snöskottning på vintern. Vad detta i praktiken innebär beror på boendeformen. Att bo i en lägenhet som ägs av en bostadsrättsförening innebär vanligen inte att man måste skotta snö och klippa gräset på uteplatsen utan detta bekostas av avgiften, och stora projekt som takomläggning och stambyte brukar finansieras av föreningen.

  Att bo i hyresrätt innebär att man slipper detta ansvar och dessa kostnader. Man betalar bara sin hyra.

 • Många hyresrätter har en fond man kan ansöka om pengar ut om man vill göra mindre förändringar, till exempel måla och tapetsera om bostaden.

Exempel på fördelar med att äga

 • Du har större juridiska rättigheter att själv utforma ditt boende. Bor man i villa kan man till exempel bygga till och bygga om (förutsatt att man har fått bygglov från kommunen). Bor man i bostadsrätt har man inte lika stora friheter, men ändå större rörelsevidd än den som bor i hyresrätt.
 • Som medlem i en bostadsrättsförening får du gå på medlemsmöten och har rösträtt i frågor som rör föreningen. Någon sådan rätt har inte den som bor i hyresrätt.
 • En bostads värdeökning tillfaller ägaren, inte hyresgästen. Om du fixar till din hyresrätt så att den blir mer attraktiv gynnar det inte dig när du flyttar. (Däremot kan det göra det enklare för dig att byta din hyresrätt mot annan hyresrätt.)
 • Den som bor i hyresrätt kan bli ersättningsskyldig, till exempel om fastighetsägaren anser att lägenheten utsatts för onormalt slitage. Denna risk finns inte när man själv äger sitt boende. Det är upp till framtida köpare att avgöra vad de är villiga att betala för bostaden och om de sänker sitt bud på grund av att din katt har rivit sönder tapeten.kopa hus

Bostaden som investering

Många ser bostaden som en investering och pekar på hur mycket bostäder har gått upp i värde historiskt sett. Det finns dock vissa fallgropar med detta tänkande.

 • Historiska värdeökningar är inte någon garant för framtida värdeökningar.
 • Det är lätt att glömma bort alla pengar som östes in i bostaden under boendetiden, till exempel för att bekosta renoveringar, förbättringar och kontinuerligt underhåll. Om en bostad köps för 1 miljon kronor, och kostar dig 600 000 kronor under boendetiden, och sedan säljs för 1,7 miljoner kronor har du inte gått 700 000 kronor plus på affären.
 • Vad hade du fått för avkastning om du istället för att köpa bostad hade investerat dessa pengar? Hur ser det ut om du också räknar in alla pengar du betalar för underhåll och förbättring av bostaden du äger?

  En faktor att räkna in här är förstås att de flesta svenska hushåll aldrig skulle beviljas mångmiljonlån om bankerna inte var så villiga att acceptera bostäder som säkerhet. Den som köper en bostadsrätt för 3 miljoner kronor i bolån skulle i de flesta fall inte få låna motsvarande belopp för att göra andra investeringar. Man får istället räkna på hur det sett ut om man investerade mellanskillnaden (kostnader för att äga bostad minus kostnader för hyrt boende).

 • Är du verkligen villig att sälja ditt boende vid behov? Ett boende är inte en investering av samma slag som till exempel fondandelar som du kan sälja av utan att det påverkar ditt liv i övrigt. Att tänka på sitt boende som ”en sparad slant” som kan hjälpa en genom svårigheter är därför lite missvisande. Om du hamnar i ekonomisk knipa och behöver frigöra kapital, är du villig att flytta? Hur svårt och dyrt är det att hitta annat boende på orten? Eller ska du försöka ta ett lån på din bostad? Har du amorterat ned ditt befintliga lån tillräckligt lågt för att kunna göra detta, eller hoppas du på att en värdeökning ska rädda dig?
 • Om du frågar den äldre generationen om råd kommer de troligen säga KÖP! Att äga sitt hus är ansvarsfullt och man har en sparad slant inför pensionen. Här måste vi tänka på att dessa husägare växte upp i ett helt annat samhälle, ett som bland annat karaktäriserades av fullt ränteavdrag och hög inflation.