Fastighetshypotek – Vad är det

Posted by admin on januari 27, 2017
Låna pengar

Fastighetshypotek är en låneform där en fastighet ställs som säkerhet för ett lån utan att långivaren får ha fastigheten i sin besittning under lånetiden. Fastighetshypotek är extremt vanligt förekommande i Sverige. Man köper en bostad och lånar pengar till köpet, och sätter bostaden som säkerhet för lånet. Självklart vill man inte lämna över bostaden till långivaren, utan man använder sig istället av den hypotekariska lösningen.

Förr i tiden fick långivaren ett fysiskt pantbrev från fastighetsägaren-låntagaren som bevis på att fastigheten stod som säkerhet för lånet. Sedan 1990-talet har vi istället ett system med digitala datapantbrev i Sverige. Detta system hanteras av Lantmäteriet. Om du är ägare av en fastighet och har kvar gamla fysiska pantbrev från förr i tiden kan du kontakta Lantmäteriet för att få dem konverterade till datapantbrev så att de kan ingå i Lantmäteriets Pantbrevssystemet (PBS). Innehållet i Pantbrevsregistret är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap. 6-7 §.

Säkrade lån

husAtt låna med säkerhet (pant) har flera fördelar jämfört med blancolånen (osäkrade lån). Har man ett tillräckligt värdefullt och värdebeständigt objekt att pantsätta brukar man kunna få låna väldigt mycket större belopp än vad som skulle ha varit möjligt utan panten. Hos många långivare beviljas blancolån (lån utan säkerhet) rutinmässigt inte för belopp över 350 000 kronor även om man har fast jobb, goda inkomster och hög kreditvärdighet. Har man däremot en tillräckligt värdefull pant att ställa som säkerhet för ett hypotekslån kan man få låna flera miljoner kronor. Fastigheter ses som mycket värdebeständiga och är därför mycket populära som panter bland kreditgivare.

Att lånet är säkrat med en pant innebär lägre risk för långivaren, vilket inte bara brukar innebära att man får låna ett större belopp utan också att man kan få ned den effektiva räntan jämfört med blancolån och att man kan få en mycket längre avbetalningstid beviljad.  Se hur hög räntan på ett hypotekslån är just nu.

Låneskydd

kopa husAtt fastigheten står som säkerhet för lånet innebär att långivaren har rätt att tvinga fram en försäljning av fastigheten om låntagaren inte följer avbetalningsplanen. Om man har sin bostad belånad kan det därför vara skönt att teckna ett låneskydd, så att man inte tvingas flytta hals över huvud om man drabbas av temporära ekonomiska svårigheter.

Låneskydd är en försäkring som är kopplad till ett lån, till exempel ett fastighetshypotek eller ett bostadslån där en bostadsrätt är ställd som pant. De exakta försäkringsvillkoren varierar mellan olika låneskydd, så det är viktigt att granska det finstilta innan man tecknar låneskydd för sitt hypotekslån. Det är vanligt att låneskydd innebär att försäkringsbolaget tillfälligt tar över och gör inbetalningarna till långivaren om hushållet drabbas av dödsfall, sjukskrivning eller arbetslöshet – förutsätt att vissa villkor är uppfyllda och inom vissa begränsningar.

För den som vill trygga sin ekonomiska situation är låneskydd inte den enda möjliga lösningen. I vissa situationer passar det bättre att teckna en livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och/eller inkomstförsäkring som inte är kopplad till hypotekslånet.

Comments are closed.