Investera i guld

Guld är en ädelmetall som är populär för investeringar och det främsta skälet är att tillgången är mycket begränsad – det finns helt enkelt mycket lite guld på jordklotet! En investering i guld skiljer sig i grunden inte från en investering i exempelvis aktier eller fonder. Målet är alltid detsamma, nämligen att få positiv avkastning över tid. Lite speciellt är dock att det finns många olika sätt att köpa och sälja guld. Här är en kort introduktion till guldinvesteringar. Läs mer här om andra investeringsmöjligheter.

bild på guldtackor för investering

Köp riktigt guld eller värdepapper

Guld är, till skillnad från exempelvis en aktie, en reell tillgång som man faktiskt kan ta på. Det gör automatiskt att det finns flera sätt att göra en investering i denna ädelmetall. Normalt brukar man lista fem olika vägar att köpa guld, nämligen:

  • Investering i guldmynt eller guldtackor
  • Köp av fonder som specialiserar sig på företag inom guldbranschen
  • Investering i gruvföretag
  • Köp av ETF-fonder med guld som enda tillgång (guldfonder)
  • Investering i derivat som terminer och optioner

Det ”säkraste” alternativet är det förstnämnda. Samtidigt är det också det dyraste, då kostnader för frakt, förvaring, kontroller, med mera tillkommer. Att investera i derivat är mest riskabelt eftersom även mindre svängningar i guldpriset gör stora avtryck på avkastningen. Om du vill börja investera i guld kan en mindre investering i en aktiefond med bolag som bryter och/eller vidareförädlar guld vara ett lämpligt alternativ.

Pris på guld

Ett exakt pris på guld går inte att ange, detta eftersom världsmarknadspriset hela tiden fluktuerar. Det är naturligtvis utbud och efterfrågan som är de grundläggande faktorerna – ju fler som vill investera i guld, desto högre blir helt enkelt priserna.

Vad är det då som styr efterfrågan för guld? Intressant nog är efterfrågan på guld inte direkt kopplad till industri och innovation. För andra typiska ädelmetaller, såsom platina, palladium och silver (och i viss mån även koppar) finns många faktiska användningsområden och priset på dessa metaller styrs i regel av behovet av respektive metall för exempelvis industriella processer. För guld är industrins behov tämligen begränsat, varför till exempel en högkonjunktur, då hjulen snurrar för fullt, inte behöver ha någon inverkan på guldpriset. Istället är guld nästan helt och hållet en metall för investering och anledningen till det är att det finns så begränsade mängder guld tillgängligt.

Den värdebeständighet som följer av ett mycket begränsat utbud gör att den som investerar i guld kan räkna med att värdet inte urholkas över tid. Det innebär i sin tur att guld är en perfekt metall att investera i när det råder inflation eller det finns risk för inflation i ekonomin. Inflation urholkar pengarnas värde och att investera i guld innebär att man motverkar detta. I ett historiskt perspektiv är det tydligt att guldpriset tenderar att gå upp i i tider med höga inflationsförväntningar.

Guldpriset nu och historiskt

Guldpriset är historiskt högt (per april 2016), om vi jämför med både 10, 20 och 40 år sedan. Vi är nu emellertid inne i en nedåtgående trend. Upptrenden som var intakt i princip från mitten av år 2000 till hösten 2011 är bruten och guldpriset har sjunkit med närmare 35% sedan toppen. I grafen här nedan kan du ganska enkelt se den positiva utvecklingen fram till 2011 och den nuvarande kurvan. Notera att priset är i ounce (uns) och amerikanska dollar (USD). Guldpriset i gram i svenska kronor är i skrivande stund (april 2016) ungefär 325 kr per gram och guldpriset per kilo är därmed ungefär 325 000 kr.

Är det då en dålig idé att investera i guld just nu? När det gäller investeringar finns aldrig något facit, men värt att betänka är att inflationen globalt sett är mycket låg och den förväntas öka endast i maklig takt de kommande åren (fram till år 2020). Ökade inflationsförväntningar kan elda på efterfrågan och då ökar också priset på guld.

historiskt guldpris