Investeringar man bör undvika

Posted by admin on april 02, 2016
Bli miljonär, Ekonomi

Undvik krångliga strukturerade produkter

Generellt sett är vårt tips att man undviker strukturerade produkter såvida man inte verkligen är insatt i området och vet exakt vad man gör. Tyvärr är strukturerade produkter något som marknadsförs tämligen hårt till investerare som inte riktigt vet vad de ger sig in i. Allt kan se väldigt bra ut vid första anblick, men om man börjar skrapa på ytan till en strukturerad produkt hittar man mycket ofta en vara som är svårbegriplig, onödigt krånglig, har höga avgifter, och en riskfaktor som inte motsvarar den potentiella vinsten.

undvikBanker och andra investeringsrådgivare tjänar mycket pengar på strukturerade produkter, så det är inte konstigt att de gärna föreslår denna investering. Dessutom är det lätt att få det att verka som att produkten är mindre riskfylld än vad den är.

Ett exempel är den strukturerad produkten autocalls (autocallable product) som har sålt mycket bra i Sverige under de senaste åren. Autocalls är strukturerade produkter som är länkade till en underliggande tillgång, index eller liknande, och de kan nå sitt förfallodatum innan det schemalagda förfallodatumet om vissa förutbestämda faktorer inträffar rörande den underliggande tillgången. Den här typen av investeringspaket består av en obligation som kombineras med köpoptioner och säljoptioner för den underliggande tillgången.

Den underliggande tillgången behöver inte vara något så konkret som en viss aktie, utan det är vanligt att det till exempel är flera länders aktiemarknader som används som bas.

Ett exempel på en produkt som sålts flitigt i Sverige är den autocall som binder dina pengar i fem år och som är bunden till börsutvecklingen i fem olika länder. Att prata om att investeringen är baserad på fem olika länders börsutveckling kan lätt invagga småspararen i en falsk känsla av säkerhet – det måste väl vara bra att sprida sin risker på detta vis? En trygg och förnuftig investering, eller hur? Läser man det finstilta får man dock reda på att det i vissa situationer räcker med att en enda av börserna tappar rejält i värde för att du ska förlora den procentsatsen på hela ditt nominella belopp. Du kan till exempel hamna i en situation där en av de fem börserna tappar 50% och detta gör att du förlorar 50% av hela ditt nominella belopp. Den kupong som ingår i paketet brukar dessutom vara villkorad så att den bara betalar ut om inte någon av börserna tappar mer än ett visst värde vid varje kupongtillfälle.

Så, vad händer då om de fem börserna går finfint, då blir jag väl rik, eller hur? Nej, för om de underliggande börserna går upp över en viss nivå löser autocallen in på det nominella beloppet och jag får ingen mer kupong och inte heller del av uppgången. Trots detta måste jag betala köpeavgiften. Förenklat är autocallen alltså bara en någorlunda bra investering om börserna håller sig inom ett visst spann och varken går för bra eller för dåligt.

Att själv äga aktier är förstås inte riskfritt, men du har åtminstone mer kontroll och situationen är mer överblickbar. Om du köper aktier i Apple Inc förbinder du dig inte att äga dem i fem år utan du kan lägga in en säljorder när du så önskar. Det finns inte heller något som säger att dina aktier i Apple Inc (listade på NASDAQ) automatiskt sjunker i värde bara för att Tokyobörsen eller Frankfurter Wertpapierbörse dippar rejält. Och dina aktier kommer definitivt inte att tvångssäljas bara för att värdet på dem når över en viss nivå.

Var varsam med väldigt nischade produkter

Att lägga en stor del av sin investeringsbudget på något som riktar sig till en mycket smal marknad är något vi avråder ifrån. Ja, det finns människor som blivit rika på att sälja av sina gamla Star Wars-figurer, men den här typen av samlingar vänder sig till en väldigt liten grupp potentiella köpare om man jämför med till exempel guld och börsnoterade aktier. När du vill sälja kan det ta lång tid att hitta rätt köpare, eller så kanske trenden helt har avsomnat och det är inte längre någon som är intresserad av dina förr så värdefulla tändsticksaskar / kopparskålar / snidade träfigurer.

Undvik att okritiskt kasta dig över tips

granskaEtt vanligt misstag är att utan att tänka över saken särskilt noga agera när man tycker sig ha fått ett intressant tips eller har sett någon annan lyckas med sin investering. Någon i kompiskretsen har tjänat pengar på en viss fond – jag borde också köpa in mig! En arbetskamrat har gått plus på en fastighetsaffär i Spanien – jag borde också ge mig in på den marknaden nu innan det är för sent!

En investering som är rätt för en person kan vara helt fel för en annan. Givetvis ska man alltid noga undersöka en investeringsmöjlighet innan man slår till och man bör också jämföra den med andra möjliga investeringar, men en tredje punkt som många glömmer bort är att fundera över om investeringen är rätt för just dem just nu. Passar den här investeringen min riskvillighet? Passar den här investeringen min tidsplan? Är den här investeringen ett bra komplement till min befintliga investeringsportfölj, eller kommer den tvärt om ge portföljen slagsida?

Gör inte långsiktiga investering med pengar du inte kan avvara på lång sikt

Det här kanske låter som en självklarhet, men det händer titt som tätt att människor investerar i något som har goda utsikter att ge bra avkastning på lång sikt, och sedan tvingas sälja av investeringen i förtid för att något inträffade i privatekonomin. Att sälja av i förtid är ofta en dålig affär.

Innan du över huvud taget börjar investera bör du se till att skapa ett buffertkonto åt dig själv som du kan låna ur om något oväntat inträffar. På så sätt slipper du paniksälja dina investeringar. Vi råkar alla ut för oväntade utgifter då och då, så att kalla dem oväntade är egentligen fel. Det är exakt vad utgiften rör sig om som kan vara oväntat, däremot bör ingen vuxen människa leva i tron på att det aldrig kommer att dyka upp en utgift som inte ingår i de rutinmässiga månadskostnaderna. Har man en bil kan den plötsligt behöva fixas, har man tänder kan de behöva lagas, har man en kropp kan man bli sjuk och behöva medicin, och så vidare. I samband med att du ordnar ditt buffertkonto bör du också se över ditt försäkringsskydd så att du har ett adekvat skydd mot stora plötsliga utgifter.

Comments are closed.