Vad är kryptovaluta?

Posted by admin on november 02, 2019
Ekonomi

På senare år har det skrivits spaltmeter om kryptovalutor som Bitcoin och Litecoin, och möjligheterna att göra snabba klipp på valutaspekulation i kryptovalutor. Samtidigt har möjligheterna vuxit för den som faktiskt vill använda kryptovalutor som alternativ till traditionella valutor i det dagliga livet, eftersom allt fler säljare – särskilt online – har börjat acceptera en eller flera kryptovalutor som betalning för varor och tjänster.

Exempel på kryptovalutor

 • Bitcoinkrytovalutor
 • Litecoin
 • Dogecoin
 • Auroracoin
 • Ether
 • PotCoin
 • Luckycoin
 • Dash
 • Monero
 • NEM

I skrivande stund finns det flera tusen kryptovalutor men det är bara några få av dem som har nått någon större cirkulation och kapitalisering. Den mest berömda är Bitcoin, som lanserades redan år 2009. En stor del av de andra kryptovalutorna använder sig av samma tekniska lösningar som Bitcoin.

Vad är en kryptovaluta?

Exakt vad som krävs för att en valuta ska anses vara en kryptovaluta kan förstås diskuteras, men generellt sett avser begreppet valutor som använder sig av ett system där stark kryptografi är nödvändig för att säkra och bekräfta finansiella transaktioner och hantera skapandet av nya valutaenheter. Vidare brukar kryptovalutor utmärkas av att de inte har något centralbankssystem.

Forskaren Jan Lansky har tagit fram en definition av kryptovaluta som innehåller sex punkter. (Den här definitionen är långt ifrån okontroversiell.)

Enligt Lansky är en valuta en kryptovaluta om följande sex punkter uppfylls:

 1. Systemet behöver inte någon central auktoritet, och det sköts genom distribuerad konsensus.
 2. Systemet håller koll på valutaenheter och ägarskap.
 3. Systemet anger huruvida nya valutaenheter kan skapas. Om nya valutaenheter kan skapas ska systemet ange hur de kan uppstå och hur man avgör vem som äger nyskapade enheter.
 4. Ägande av valutaenheter kan endast bevisas med hjälp av kryptografi.
 5. Systemet tillåter transaktioner som överlåter ägandet av valutaenheter. Ett transaktion kan endast genomföras av den som bevisar att den är ägare till valutaenheterna.
 6. Om två olika order om att ändra ägandeskapet för samma valutaenheter skickas iväg samtidigt ska systemet utföra max en av dessa order.

Framväxten av dagens kryptovalutor

Dagens kryptovalutor förlitar sig till hög grad på internet för att fungera på ett effektivt vis och Bitcoin lanserades år 2009 då infrastrukturen för internet redan var väl utbyggd ur ett globalt perspektiv.

bitcoinRedan på 1980-talet förekom dock mycket seriösa diskussioner rörande möjligheten att skapa kryptovalutor. En viktig milstolpe inträffade i början av decenniet då kryptografen David Chaum skrev utförligt om ett system för kryptografiskt kontrollerad elektronisk valuta där valutaenheter kunde överföras elektroniskt. Det var dock först år 1995 som internet var så pass utbyggt att Chaum kunde göra verklighet av sitt system och lansera Digicash.

Året därpå, 1996, publicerade U.S. National Security Agency (NSA) den banbrytande rapporten “How to Make a Mint: the Cryptography of Anonymous Electronic Cash”. Fritt översatt betyder det ungefär ”Hur man gör ett myntverk: Kryptografin för anonyma elektroniska kontanter”. Den här rapporten var inte något filosofiskt verk, utan innehöll en detaljerad beskrivning av hur ett system för kryptovaluta skulle kunna skapas och fungera.

När Bitcoin lanserades i början av år 2009 använde sig systemet av den kryptografiska hash-funktionen SHA-256 in sin Proof-of-Work funktion. Själva idén om att använda sig av en Proof-of-Work funktion var inte ny; Nick Szabo hade redan skrivit om ett kryptovalutasystem som krävde att man som användare fullgjorde en kryptografisk Proof-of-Work funktion, och forskaren Hal Finney spann vidare på den Szabo’s tankar och utvecklade en återanvändbar Proof-of-Work funktion.

Nu för tiden finns det kryptovalutor som helt eller delvis har frångått Proof-of-Work. Peercoin var den första valuta som istället för renodlad Proof-of-Work använde sig av en hybrid av Proof-of-Work och Proof-of-Stake.

Comments are closed.