Välja rätt försäkring

Posted by admin on augusti 30, 2016
Ekonomi

Välj inte första bästa

Granska olika försäkringsbolag som finns tillgängliga för att vaska fram den lösning som passar dig bäst. Det handlar både om att hitta ett försäkringsbolag med gott rykte och en försäkringsprodukt som passar just dina behov.

Kontrollera tillstånden

Teckna inte någon försäkring hos en försäkringsgivare som saknar erforderligt tillstånd för att bedriva försäkringsverksamhet. Alla försäkringsgivare som bedriver verksamhet i Sverige ska ha tillstånd från Finansinspektionen.

forsakringVärt att tänka på: Försäkringsgivaren är den som är formellt ansvarig för försäkringen, medan ett försäkringsbolag kan ägna sig åt att bara administrera och sälja försäkringar som en försäkringsgivare är ansvarig för. Det är bara försäkringsgivaren som behöver tillstånd från Finansinspektionen. I Sverige är det vanligt att försäkringsgivaren och försäkringsbolaget är samma företag eller ingår i samma koncern. Hur det står till med den saken ska framgå av försäkringsvillkoren för försäkringen.

Spara smart, inte snålt

Att försöka spara pengar genom att vara underförsäkrad, välja ett försäkringsbolag med dåligt rykte eller skriva bilen på Faster Gunilla i Snöveltorp för att få ned premien är inte en bra idé. Istället bör man se om det inte finns några andra lösningar att tillgripa för att få ned totalkostnaden.

  • Ibland kan man förhandla ned premien om man samlar alla sina försäkringar hos samma bolag, till exempel hemförsäkring, barnförsäkringar och bilförsäkring.
  • Vissa låneinstitut har samarbeten med försäkringsbolag som gör att man kan få ned kostnaden om man väljer en paketlösning för lån och försäkringar.
  • Att betala försäkringspremien en gång per år brukar vanligen ge en viss rabatt jämfört med att betala varje månad eller kvartalsvis.
  • Det brukar finnas många frivilliga åtgärder man kan genomföra för att få ned sin försäkringspremie, till exempel installera en app i bilen som samlar information om körningen, installera godkända larmpaket och anti-brandpaket i bostaden, byta till säkerhetsdörr och ha en elektronisk huvudvattenavstängare för huset.
  • Kontrollera om du är med i (eller kan tänka dig att gå med i) någon organisation som har förhandlat fram bra försäkringslösningar för medlemmarna, till exempel ett fackförbund, yrkesorganisation, hobbyorganisation eller liknande.

Försäkra varje sak enskilt eller många tillsammans?

När man köper till exempel en mobiltelefon, dator eller TV erbjuds man vanligen att teckna en särskild försäkring för just den varan. Innan man tackar ja bör man ta på sig de kritiska glasögonen och kontrollera vad produktförsäkringen egentligen täcker. Tänk på att du redan har ett visst skydd av konsumentköplagen, och produkter av den här typen brukar också komma med en garanti som gäller oavsett om man köper en tilläggsförsäkring eller inte. Dessutom bör du kontrollera vilket skydd du har från din vanliga hemförsäkring.

En produktförsäkring kan lätt bli en väldigt dyr lösning för att skaffa sig marginellt bättre skydd än vad man redan har. I vissa fall är det motiverat att teckna en separat produktförsäkring, medan det i andra fall är bättre att avstå eller att istället för en enskild produktförsäkring lägga till ett extra skydd i hemförsäkringen om man till exempel vill ha ”drulleförsäkring”. Fördelen med att lägga till skydd i hemförsäkringen är att man kan ordna så att skyddet omfattar många av hushållets produkter istället för bara en enda.

Comments are closed.